Přejít k hlavnímu obsahu

Transformace dat díky Atollon Robotu

Transformace dat díky Atollon Robotu

Článek Atollonu | | 29/06/2023

Prodejci oken a dveří, kteří se zabývají jejich prodejem, instalací, i servisem, každý den shromažďují obrovské množství dat. Vést logisticky dobře zpracovanou evidenci je časově náročný a komplikovaný proces - který se dá ale určitými cestami zjednodušit. Podobně jako na úklid domácnosti můžete využít robotický vysavač, pro organizaci dat můžete využít Atollon Robota, který rychle a efektivně zpracuje data, což ušetří jak čas, tak finance.

Komplexita uchovávání dat

Otázka způsobu uchování dat se řeší již od první interakce s potenciálním zákazníkem. Od té chvíle se data dále hromadí a nabalují se na sebe: jméno zákazníka, datum a povaha interakcí s ním, datum prodeje oken/dveří, místo instalace, podrobnosti o servisních pracích, seznam náhradních dílů... Klíčové je umět tato data efektivně ukládat, abyste je mohli dále využít. Kvalitní práce s daty umožní informovanější rozhodování, což uvolňuje čas a prostor pro jiné, nezbytné úkoly.

Pevný datový základ -> nové obchodní příležitosti

Starší data jsou často uložena různými zaměstnanci na různých místech. Vytvořit si systém, na který se nové informace pouze nabalují a spadají do logických struktur, přináší s větším objemem větší výhodu. Jinými slovy; čím více dat, ať strukturovaných či nestrukturovaných, tím lépe. Neustálý vývoj a růst firmy, noví klienti, poptávky z různých zdrojů a změny v zaměstnaneckém týmu přispívají k náročné správě dat. O to více nabývá na důležitosti pevný datový základ, na který se jednoduše přidávají nové informace. Pro rozvoj firmy je to naprosto klíčové. Protože rostoucí objem dat nabízí možnost zkoumat souvislosti a identifikovat nové prodejní příležitosti.

Jakým způsobem uchováváte svá data?

V tabulkách Excelu, Wordových dokumentech, sdílených discích, e-mailových konverzacích, účetních systémech, nebo dokonce na papíře. Každý zaměstnanec zaznamenává data dle svých preferencí. Ačkoliv se to může zdát jako nejefektivnější a nejrychlejší způsob, v dlouhodobém horizontu může tento přístup uzavírat některé možnosti.

V e-mailové komunikaci

 • Kontaktní údaje klientů - e-mailové adresy, telefonní čísla
 • Podrobnosti o servisních aktivitách
 • Data odeslání a zaplacení cenových kalkulací

V účetním systému

 • Stav plateb klientů
 • Výdejky, faktury a jiné účetní záznamy
 • Detaily o prodejních transakcích

V Excelu

 • Seznam instalované techniky
 • Údaje o prodeji, servisu a pravidelných kontrolách
 • Detaily objednávek, množství prodaných kusů

Na papíře

 • Podepsané zakázkové listy
 • Poznámky z hovoru s klientem
 • Úprava množství dílů v servisní dokumentaci

Integrace nástrojů pro správu dat

Mnoho nástrojů pro správu dat je nabízeno na trhu. jejich integrace do vašich stávajících systémů může být složitá a časově náročná. Investovat času do transformace způsobu uchovávání dat a práce s nimi se může zdát jako neprioritní úkol, zejména kvůli tomu, že výhody nemusí být na první pohled znatelné a hmatatelné. Atollon Robot přináší řešení, které je rychlejší a přesnější. Dokáže rapidně získat data z vašich dokumentů, transformovat je do využitelné podoby, s minimem chyb.

Optimalizace datového potenciálu s Atollon Robotem

Atollon Robot, součást systému ATOLLON, dokáže přiřadit na první pohled nedůležitým datům význam, což umožní hlubší analýzu a odhalení nových vztahů, prodejních příležitostí, a trendů. Díky tomu se otevírá cesta k efektivnímu řízení obchodních aktivit - strategické marketingové kampaně, rychlé reagování na aktuální tržní výzvy nebo identifikace potenciálních nových zákazníků.  

Získat -> pochopit -> využít

Atollon Robot nejen získává a analyzuje data z vašich dokumentů, ale také je přetváří do strukturované podoby a importuje do systému. Díky tomu jsou data vzájemně propojena a udržována v kontextu, což umožňuje sledování informací vztahujících se k jednotlivým klientům - a to i v případě, kdy komunikaci řídil někdo jiný z týmu.

Přehled produktů a veškerých specifikací

V systému máte přehled o všech informacích v rámci produktů - ať už se jedná o technické specifikace, fotografie, záznamy o servisních činnostech nebo e-mailovou komunikaci. Toto propojení umožňuje rychlý a organizovaný přístup k datům, a tak zvyšuje efektivitu a otevírá prostor pro další využití těchto informací při hledání nových obchodních příležitostí.

Kalkulace nákladů, ceny i marže v rámci obchodního případu

Jednou z klíčových fází obchodního případu je vytváření a odesílání cenových kalkulací klientům. Systém ATOLLON automatizuje tento proces, což šetří čas a energii, kterou můžete místo toho věnovat budování vztahů s klienty a kvalitnímu rozhodování. Navíc, díky automatickému ukládání dat jsou informace vzájemně propojeny a jejich logická struktura je udržována.

Pokud vás inovace, zvyšování efektivity vašeho podnikání a hledání nových cest k zákazníkům zajímá, rádi vám poskytneme úvodní konzultaci zdarma. Kontaktujte nás a domluvte si konzultaci zdarma.

Naplánovat konzultaci