Přejít k hlavnímu obsahu

Efektivní úklid dat pro odkrytí prodejních příležitostí s Atollon Robotem

Efektivní úklid dat pro odkrytí prodejních příležitostí s Atollon Robotem

Článek Atollonu | | 06/28/2023

Spravování dat se může ukázat jako složitý a časový proces pro řadu firem. Denně se totiž hromadí obrovské množství dat v odlišných formách. Stejně tak jako využíváte vysavač na uklízení prachu v domácnosti, i v prostředí prodeje a servisu zdravotnické a laboratorní techniky lze využít robota pro úklid dat. Robot dokáže data zorganizovat v mnohem kratší době a s nižšími náklady, než by zvládl zaměstnanec.

Uchovávání dat je otázka komplexnosti

Od první interakce s potenciálním zákazníkem se řeší otázka způsobu jejich uchovávání. Získáváte data o tom, kdy byla vytvořena a odeslána cenová nabídka, o objemech prodeje, o servisních činnostech, o datu a místě instalace technických zařízení, termínech BTK, atd... Cílem je tyto informace umět využívat, jelikož kvalitní práce s daty umožňuje rychlejší a kvalifikovanější rozhodování, což osvobozuje manažery a tvoří jim čas pro přínosnější aktivity.

Více a více různých dat; problém nebo šance?

Spojit správu historicky uložených a nově získaných dat, které jsou často uloženy na různých místech od různých zaměstnanců, je logisticky obtížné. Přispívá k tomu neustálý vývoj a růst firmy, nově příchozí klienti, poptávky z různých zdrojů a změny v zaměstnaneckém týmu. Mít pevný základ dat,  jakési jádro, na který se nové informace jednoduše přidávají, je pro růstově orientované firmy zcela stěžejní. S větším objemem dat pak nevznikají problémy, ale naopak příležitosti - strukturovaná i nestrukturovaná data jsou vedena v podobě, se kterou se dá rozumně nakládat a přináší tak možnost zkoumat návaznosti a příležitosti k dalšímu prodeji.

Kam si ukládáte data?

Data bývají uložena na různých místech - v tabulkách Excelu, e-mailových konverzacích, účetních systémech nebo dokonce na papíře. Každý zaměstnanec zapisuje nová data, jak je zvyklý; v tu chvíli se to možná zdá jako nejrychlejší a nejefektivnější možnost, z dlouhodobého hlediska je to naopak spíše brzda. 

V e-mailové komunikaci

 • Podrobnosti o provedených opravách a další servisní informace
 • Kontaktní údaje klientů - e-mailové adresy, telefonní čísla  
 • Data odeslání a potvrzení objednávek

V Excelu

 • Údaje o prodeji, servisu, BTK
 • Seznam nainstalovaných technologií
 • Čísla objednávek

V účetním systému

 • Faktury a účetní záznamy
 • Detaily o prodejních transakcích včetně stavu plateb klientů

Na papíře

 • Podepsané smlouvy a dohody se zákazníky
 • Záznamy o pravidelných kontrolách a další servisní dokumentaci
 • Poznámky z jednání a technické specifikace laboratorních zařízení

Integrace datových nástrojů

Přestože na trhu existuje mnoho nástrojů pro správu dat, jejich integrace do stávajících systémů může být složitá a hlavně časově náročná. Věnovat svůj čas k transformaci do nové formy uchovávání dat zní jako věc, která nevyžaduje prioritu, protože časová náročnost a energie tomu obětovaná nejsou poměrově vyvážené. Atollon Robot představuje praktické řešení, jelikož dokáže rychle a přesně pracovat s daty z vašich dokumentů, s minimem chyb. A jak? Vytáhne data z různých typů dokumentů, Wordu/PDF, a dá jim strukturovanou podobu. 

Struktura -> maximalizace datového potenciálu

Atollon Robot, umělá inteligence v systému ATOLLON, dokáže přiřadit datům význam. Díky tomu lze data přesněji analyzovat a lépe pochopit doposud nezjištěné souvislosti mezi nimi. Dalším krokem je využití těchto dat pro konkrétní obchodní aktivity. Příprava kampaní, hbité reagování na aktuální situaci (například na stav zásob na skladě), oslovování nových zákazníků - výsledkem je získání konkurenční výhody. Abychom viděli praktické využití, níže se můžete seznámit s konkrétními příklady systému ATOLLON, jehož pomocí dodavatelé zdravotnické a laboratorní techniky každý den zlepšují výkon svého podnikání.

Uložit -> pochopit -> využít

Díky Atollon Robotu získáme data z vašich dokumentů, transformujeme je do jednotné podoby, a importujeme do systému. U nás jsou data uchovávána tak, že jsou vzájemně propojená, vše je ukládáno pod jednotným kontextem, takže udržíte přehled o tom, s jakým klientem jsou informace spojeny, i když s ním byl třeba v kontaktu jiný kolega.

Přehled produktů a rychlá správa

Evidence produktů, které si vedete, to samé instalovaná technika a servisní aktivity, jsou v systému propojené. U konkrétní instalované techniky máte veškeré informace s ní spojené, jako například její technické specifikace, fotografie, servisní aktivity, i e-mailovou dokumentaci. Toto propojení umožňuje rychlý a organizovaný přehled všech aktivit, a slouží k dalšímu využívání informací pro prodejní příležitosti.

Obchodní případ - cenové kalkulace

Jedním z fází obchodního případu je vytváření a zasílání cenových kalkulací klientům. Tento proces je lze v systému udělat hladce, kalkulace se vytvoří automaticky, můžete ji rovnou poslat e-mailem, a všechna data máte automaticky uložené. To vám jednak šetří energii, kterou můžete věnovat udržování vztahů s klienty a lepšímu rozhodování, zároveň se data znovu ukládají a informace se na sebe logicky nabalují.

Pokud vás inovace, zvyšování efektivity vašeho podnikání a hledání nových cest k zákazníkům zajímá, rádi vám poskytneme úvodní konzultaci zdarma. Kontaktujte nás a domluvte si konzultaci zdarma.

Naplánovat konzultaci