Přejít k hlavnímu obsahu

Průvodce úspěšným zavedením softwaru pro řízení servisu

Průvodce úspěšným zavedením softwaru pro řízení servisu

Článek Atollonu | Service and support | 01/04/2023

K nasazení softwaru pro automatizaci řízení servisu můžete mít různé důvody. 

  • Vaším hlavním cílem je zlepšit péči o zákazníky a jejich spokojenost
  • Zcela jistě chcete usnadnit práci prodejcům ve vaší společnosti při prodeji nové technologie vašim stávajícím zákazníkům.
  • Chcete zajistit kontinuitu podnikání, např. když váš klíčový technik onemocní nebo se k technice dostane kdokoli nový, kdo chce rychle zjistit její historii.

Ať už je vaše motivace jakákoliv, chcete ujistit, že proces nasazení ve vaší společnosti proběhne hladce a úspěšně. Existuje několik kroků, které můžete podniknout, abyste zajistili úspěch nasazení:

1. Proveďte důkladné vyhodnocení potřeb

Zjistěte konkrétní potřeby a cíle každé cílové skupiny uživatelů a jak může nový software pomoci tyto potřeby naplnit. To pomůže zajistit, aby byl software přizpůsoben konkrétním potřebám firmy a jejích uživatelů.

2. Zapojte do procesu plánování všechny zúčastněné strany

Dbejte na to, aby se do procesu plánování zapojily všechny zainteresované strany, včetně servisních techniků, servisních manažerů, vedení společnosti a obchodních manažerů. To pomůže zajistit, aby software splňoval potřeby všech uživatelů a měl podporu klíčových osob s rozhodovací pravomocí.

3. Stanovte si jasné cíle a úkoly

Stanovte si konkrétní cíle a úkoly pro nasazení nového softwaru, včetně zvýšení efektivity, zvýšení spokojenosti zákazníků a snížení nákladů. Klíčovým cílem nasazení by měli být mimořádně spokojení koncoví zákazníci, kteří jsou motivováni a rádi opakují své nákupy díky lepší péči o zákazníky.

4. Plán školení a podpory

Vypracujte komplexní plán školení a podpory, abyste zajistili, že všichni uživatelé budou moci nový software efektivně používat. To může zahrnovat školení na místě, online zdroje a průběžnou podporu.

5. Plán řízení změn

Implementace nového softwaru může být pro organizaci významnou změnou, a proto je důležité mít plán, jak přechod zvládnout. Ten může zahrnovat komunikační strategie pro informování a zapojení uživatelů a také strategie pro řešení případného odporu vůči změnám.

6. Sledování a měření pokroku

Pravidelně sledujte a měřte průběh nasazení, abyste se ujistili, že plní stanovené cíle a úkoly. To vám umožní identifikovat případné problémy nebo výzvy, které se objeví, a podle potřeby přijmout nápravná opatření.

Pořiďte si vlastní ATOLLON na míru

Kromě těchto kroků bychom vás rádi ujistili, že Atollon má ve svém týmu pouze zkušené konzultanty, kteří vaší společnosti pomohou s tímto procesem. Společnost Atollon již úspěšně dodala svou platformu více než 8 lídrům na příslušných trzích, takže se můžete spolehnout na naše odborné znalosti.

Požádat o zkušební verzi ZDARMA