Jak jsme se stali obchodním partnerem pro Czech Aviation Training Centre (CATC) - největší českou školu pro piloty

Atollon | Testování obrázek
Atollon | Pozadí obrázek

Czech Aviation Training Centre (CATC) je prestižní institucí a největším výcvikovým centrem pro civilní leteckou dopravu v ČR a střední Evropě. Splňuje nejpřísnější požadavky na kvalitu výuky, výcviku a přezkušování všech procesů organizací EASA, Úřadu pro civilní letectví ČR a dalších, které dbají o bezpečnost letecké dopravy. CATC poskytuje svým zákazníkům výcvik a výuku té nejvyšší kvality. Mezi její zákazníky patří jak letecké společnosti, tak jejich piloti, palubní personál, letečtí mechanici, další specialisté, ale i individuální klienti. Protože dbá o vysokou úroveň svých služeb, je přirozené, že usiluje i o co možná nejefektivnější fungování svých interních procesů. Dosavadní software již nestačil, a tak CATC pořádala výběrové řízení na nového dodavatele, který by stávající systém vylepšil.

Atollon | Školení pilotů a leteckého personálu obrázek

Atollon jako vítěz výběrového řízení

Při prezentaci v rámci výběrového řízení jsme předvedli rychlokonfiguraci a ukázali tak výhody customizace Atollonu. Požadavkem CATC bylo nahradit standardní CRM za širší, obchodně ekonomickou datovou platformu. A proto, že jsme nabídli systém s ambicí řešit procesy pro všechna oddělení, a to od obchodu přes plánování a organizační zajištění požadovaného výcviku až po customer care a finanční oddělení, CATC to přesvědčilo natolik, že Atollon výběrové řízení vyhrál.

Atollon | Prezentace ilustrace

Následně jsme vytvořili jeden kompaktní tým

Aby bylo možné Atollon implementovat, bylo potřeba zanalyzovat všechny firemní procesy. Popsali jsme komplexní strukturu služeb, které instituce CATC poskytují, což nám umožnilo žádoucím způsobem propojit všechna izolovaná oddělení a vytvořit jeden funkční kompaktní tým na bázi jednotné softwarové platformy. Ve spolupráci s budoucími uživateli systému jsme poté připravili procesní optimalizace průchodu jednotlivých obchodních případů firmou.

Zanalyzovali jsme různé oblasti

 • Obchodní procesy

 • Komunikace a CRM

 • Požadavky

 • Řízení dokumentace

 • Fakturace a řízení nákladů

 • Business Intelligence

Aby během nasazování systému nedošlo k přerušení celého chodu společnosti, probíhal zkušební provoz paralelně se stávajícím. Díky tomu bylo možné brzy přejít na ostrý provoz systému Atollon a nedošlo tak k žádným finančním ztrátám.

Atollon | Pozadí obrázek
Atollon | Pozadí obrázek

Výsledek? Jednotný systém s centrálním úložištěm informací.

Atollon v CATC dnes používají desítky lidí z oblastí customer care, finance, obchodu, školení i plánování.

Co nasazení Atollonu CATC přineslo?

 • Standardní řízení většiny procesů
  pro vybraná oddělení
 • Detailní obsah s požadovanou
  strukturou dat v zákaznických účtech
 • Zákaznicky orientované
  online komunikační rozhraní
 • Relevantní informace
  od klientů
 • Efektivnější propojení jednotlivých týmů
  a vzájemné sdílení dat
 • Eliminaci opakujících se kroků spojených
  se zadáváním všech potřebných dat
Atollon | Jednotný sýstem obrázek

Nasazení Atollonu nám umožnilo sjednotit jednotlivé profesní a specializované týmy napříč společností a zároveň významně zrychlit proces průchodu, zpracování a vyřešení každého typu obchodního případu napříč firmou, přičemž z tohoto zlepšení profituje v konečném důsledku především zákazník.

Atollon | Kateřina Unzeigit foto
Kateřina Unzeitig
superuživatel Atollonu